Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
The world of IoT
Autor: Jordi Salazar, Santiago Silvestre
This module describes the world of Internet of things (IoT). Main technologies involved in the use of IoT are introduced. Moreover, IoT devices and platforms are also described in this module. Finally, a list of real IoT applications is shown for several typical IoT fields.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list