Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Mobile Networks
Autor: Ivan Pravda, Pavel Mach, Zdeněk Bečvář
Recenzent: Jan Zelenka
The module contains information about basic principles used in different generations of mobile networks. Further there are described characteristics of different technologies implemented in the mobile networks (GSM, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, LTE-(A), HSDPA, HSUPA, etc.).
Jazyk: anglicky
ZDARMA