Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Optical systems and networks
Autor: Michal Lucki
This teaching material describes optical networks, such as Optical Access Networks, FTTx technology, Active/Passive Optical Networks, optical systems using Wavelength Division Multiplexing: DWDM, CWDM. It introduces parameters and working regimes of optical networks, including system maintenance issues (OTDR, splicing) and signal recovery (EDFA, SOA, Raman amplifiers, dispersion compensation).
Jazyk: anglicky
ZDARMA