Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
MMI (multimodale Schnittstellen) für die interaktive Kommunikation und Navigation
Autor: Juraj Kačur, Gregor Rozinaj, Renata Rybárová
Prekladateľ: Radoslav Vargic
Das Multimodal Interface (Eng Multimodal-Schnittstelle -. MMI) besteht aus mehreren Themen und Modulen, die für die natürliche und intuitive Kommunikation mit dem System verwendet werden. Alle zusammen stellen die MMI-Funktionalität dar. Zu den Modulen, die Teil der multimodalen Schnittstelle sein können, gehören: Sprechererkennung, Sprach- und Befehlserkennung, Gesichtserkennung, Gesten Navigation, Auge Navigation und Sprachsynthese.
Jazyk: nemecky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list