Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Desky plošných spojů (DPS) – návrh a výroba
Autor: Jordi Marzo, Jordi Salazar, Santiago Silvestre
Prekladateľ: Ivana Beshajová Pelikánová
Tento materiál popisuje hlavní charakteristiky desek plošných spojů (DPS). V první kapitole je shrnuta stručná historie. Dále jsou popsány procesy návrhu a výroby DPS a nakonec je v poslední kapitole uvedena případová studie.
Jazyk: česky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list