Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Information and Network Security
Autor: Miguel Soriano
Recenzent: Gustau Raluy, Santiago Silvestre
This module contains some necessary information for the basic orientation of students in the field of information and network security.
Jazyk: anglicky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list