Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Využívanie silnoprúdových vedení na prenos správ (PLC, BPL)
Autor: Ivan Pravda
Prekladateľ: Ján Dúha
Modul popisuje rôzne spôsoby a prístupy využívania silnoprúdových vedení a sietí na prenos správ. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačných technológií, ktoré realizujú prenos prostredníctvom silnoprúdových vedení a sietí. Ďalej popisuje možné uplatnenie týchto systémov v rámci energetickej inteligentnej siete (Smart Grid).
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list