Library

Project
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
Využívanie silnoprúdových vedení na prenos správ (PLC, BPL)
Author: Ivan Pravda
Translator: Ján Dúha
Modul popisuje rôzne spôsoby a prístupy využívania silnoprúdových vedení a sietí na prenos správ. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačných technológií, ktoré realizujú prenos prostredníctvom silnoprúdových vedení a sietí. Ďalej popisuje možné uplatnenie týchto systémov v rámci energetickej inteligentnej siete (Smart Grid).
Language: Slovak
FREE