Bibliothek

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Moderní způsoby ovládání systému
Author(en): Gregor Rozinaj, Ivan Minárik, Marek Vančo, Radoslav Vargic
Übersetzt (von): Michal Šádek
Moderní způsoby řízení systému jsou založeny na nejnovějších technologiích a využívají odpovídající hardware. Moderní systém lze ovládat bez dodatečného hardwaru jako myš nebo klávesnice. Uživatelé mohou řídit nebo navigovat systém a aplikace jednoduše pomocí svých rukou (ovládání gesty), hlasu (hlasové navigace) nebo očí (sledování očí). Některé systémy mohou používat rozhraní mozku a počítače. Tento modul popisuje uvedené technologie, aby pomohl pochopit základní principy, se kterými se v našem každodenním životě potkáváme.
Sprache: Tschechisch
FREE