Bibliothek

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Výroba a návrh dosiek plošných spojov
Author(en): Jordi Salazar, Santiago Silvestre, Jordi Marzo
Übersetzt (von): Peter Trúchly
Tento modul opisuje vlastnosti dosiek plošných spojov. Najskôr je predstavená história dosiek plošných spojov. Následne sú rozobrané procesy návrhu a výroby dosiek plošných spojov. Nakoniec je prezentovaná prípadová štúdia procesu návrhu dosky plošných spojov.
Sprache: Slowakisch
FREE