Bibliothek

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Zabezpečení informací a sítí
Author(en): Miguel Soriano
Übersetzt (von): Tomáš Vaněk
Rezensent: Jiří Stibor
Účelem tohoto kurzu je poskytnout studentům důležité základní znalosti z oblasti informační a síťové bezpečnosti.
Sprache: Tschechisch
FREE
Arbeitsblatt