Bibliothek

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Cloud computing
Author(en): Miguel Soriano
Übersetzt (von): Pavel Bezpalec
Tento modul obsahuje některé důležité informace pro základní orientaci studentů v oblasti
cloud computingu. Obsahuje přehled historie této technologie, architekturu, služby a modely
nasazení. Dále jsou též diskutovány výhody a nevýhody cloud computingu oproti předchozí
architektuře.
Sprache: Tschechisch
FREE