Bibliothek

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Systémy pro inteligentní budovy a domácnosti
Author(en): Jaroslav Šípal
Tento modul poskytuje úvod do automatizace v budovách. Popisuje technologie zajišťující
bezpečnost budov, dopravní systémy, energetický management budov a případnou optimalizaci
pracovních podmínek. Dále uvádí možnosti senzorů v budovách, akční členy v budovách,
jednotlivé řídicí systémy, nadstavbové systémy a sběrnice a protokoly.
Sprache: Tschechisch
FREE