Bibliothek

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interfaces) pro interaktivní komunikaci a navigaci
Author(en): Juraj Kačur, Gregor Rozinaj, Renata Rybárová
Übersetzt (von): Ivan Pravda
Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interface) se skládá z různých částí a modulů, které
slouží pro přirozenou a intuitivní komunikaci s vlastním systémem. Všechny dohromady
představují funkcionalitu MMI. Do základního souboru modulů, které mohou být součástí
multimodálního rozhraní, mohou patřit např. rozeznání řečníka, rozeznání řeči a hlasových
povelů, rozeznání obličejů, navigace pomocí gest, navigace pohybem očí a syntéza řeči.
Sprache: Tschechisch
FREE