Bibliothek

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Moderní metody modulace
Author(en): Michal Lucki
Vhodná modulace je nutná k přizpůsobení signálu tomu, aby mohl být přenášen optickým
vláknem. Dosažení vysoké přenosové rychlosti a velké informační kapacity přenosových
systémů je spojeno s použitím vhodných modulačních formátů. Každá modulace se provádí
jiným způsobem a je vhodná pro určité typy přenosu. Z tohoto důvodu je nutné seznámit
studenty s principy pokročilých modulačních formátů, které jsou součástí každého procesu
optimalizace moderních vysokorychlostních optických přenosových sítí.
Sprache: Tschechisch
FREE