Bibliothek

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
LTE (Long Term Evolution)
Author(en): Pavel Bezpalec
Long Term Evolution (LTE) je dalším krokem ve vývoji mobilních služeb. Technologie LTE,
založená na standardech sdružení 3GPP, poskytuje pro přenosové rychlosti až 150 Mbit/s ve
směru k uživateli a až 50 Mbit/s ve směru k síti. Pevné bezdrátové připojení a standardy
v pevné síti se již blíží nebo dosahují přenosové rychlosti až 100 Mbit/s a LTE je způsobem,
jak provozovat mobilní komunikaci na této vysoké rychlosti přenosu dat.
Sprache: Tschechisch
FREE