O projektu

Hlavní cíl

Hlavním cílem projektu je zatraktivnění a podpoření kvalitní výuky na technicky zaměřených středních odborných školách, a to takovou formou, která bude pro studenty přitažlivá.

Prostředky

Zvýšení kvality výuky na středních odborných školách hodláme dosáhnout tím, že připravíme široké portfolio moderních výukových pomůcek – zaměříme se zejména na menší výukové objekty:

Výukové pomůcky budou všem k dispozici v elektronické formě na volně přístupném výukovém portálu. Vše bude připraveno v češtině, angličtině, němčině, španělštině a slovenštině; materiály proto významně napomůžou i jazykové přípravě studentů i učitelů.

Výukové pomůcky budou ve formách pro Learning management System, LMS (např. Moodle), PDF, čtečky knih, mobilní zařízení (telefony, tablety).

Učitelé a jejich studenti si pak mohou vybírat výukové materiály (nebo jejich části) a formy, které je zaujmou a které obohatí a zpestří jejich výuku. Pro zvýšení přitažlivosti budeme během projektu se studenty komunikovat také prostřednictvím sociálních sítí.


Aktivizace studentů a učitelů, ověření výsledků

V rámci projektu proto uspořádáme rozsáhlý pilotní běh, při kterém se vyvinuté pomůcky důkladně otestují.

Pro ověření výsledků (tj. míry, jak si studenti osvojili poznatky nabyté z výukových objektů vyvinutých v projektu), a to nejen v národním, ale i v mezinárodním měřítku připravíme velkou mezinárodní soutěž – Technickou olympiádu, do které se studenti zapojí.

Výuková témata