Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Hlavní cíl

Hlavním cílem projektu je zatraktivnění a podpoření kvalitní výuky na technicky zaměřených středních odborných školách, a to takovou formou, která bude pro studenty přitažlivá.


Prostředky

Zvýšení kvality výuky na středních odborných školách hodláme dosáhnout tím, že připravíme široké portfolio moderních výukových pomůcek – zaměříme se zejména na menší výukové objekty:

 • kratší výkladové moduly,
 • pracovní listy,
 • výkladové statě uspořádané do formy výkladového slovníku,
 • testy,
 • překladový multimediální mnohojazyčný slovník.
  • Výukové pomůcky budou všem k dispozici v elektronické formě na volně přístupném výukovém portálu. Vše bude připraveno v češtině, angličtině, němčině, španělštině a slovenštině; materiály proto významně napomůžou i jazykové přípravě studentů i učitelů.

   Výukové pomůcky budou ve formách pro Learning management System, LMS (např. Moodle), PDF, čtečky knih, mobilní zařízení (telefony, tablety).

   Učitelé a jejich studenti si pak mohou vybírat výukové materiály (nebo jejich části) a formy, které je zaujmou a které obohatí a zpestří jejich výuku. Pro zvýšení přitažlivosti budeme během projektu se studenty komunikovat také prostřednictvím sociálních sítí.


   Aktivizace studentů a učitelů, ověření výsledků

   V rámci projektu proto uspořádáme rozsáhlý pilotní běh, při kterém se vyvinuté pomůcky důkladně otestují.

   Pro ověření výsledků (tj. míry, jak si studenti osvojili poznatky nabyté z výukových objektů vyvinutých v projektu), a to nejen v národním, ale i v mezinárodním měřítku připravíme velkou mezinárodní soutěž – Technickou olympiádu, do které se studenti zapojí.


   Výuková témata
   • M1 - Bezdrátové sítě
   • M2 - Kryptografie, počítačová kriminalita
   • M3 - Moderní bezpečnostní systémy
   • M4 - Cloud computing
   • M5 - Automatizace
   • M6 - Systémy pro inteligentní budovy a domácnosti
   • M7 - Automatizace domácností
   • M8 - Internet věcí
   • M9 - Identifikace uživatelů
   • M10 - MMI (multimodální rozhraní) pro interaktivní komunikaci a navigaci
   • M11 - Sítě budoucnosti – SDN a NFV
   • M12 - Nová generace multimediálních sítí a aplikací
   • M13 - Optické systémy a sítě
   • M14 - Optoelektronika, fotonika a senzory
   • M15 - Moderní datová rozhraní
   • M16 - Moderní modulační metody
   • M17 - PLC/BPL (komunikace po silnoproudých vedeních)
   • M18 - Vysokorychlostní připojení k Internetu (VDSL, G.fast, atd.)
   • M19 - Moderní standardy pro televizní vysílání
   • M20 - Mobilní technologie LTE