Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Moduly z projektu IMProVET

Pracovní
listy *)
Test (Moodle XML)
1. NGN (Next Generation Networks)
v2.0v1.1v1.0
2. Zabezpečení informací a sítí
v2.0v1.1v1.0
3. Komunikační sítě a internetový protokol verze 6
v2.0v1.0v1.0
4. Mobilní sítě
v2.0v1.0v1.0
5. Multimédia
v2.1v1.0
6. Logické a číslicové systémy
v2.1v1.0
Příručka pro učitele
Příručka pro studenty

*) Řešení pracovních listů a jejich editovatelná forma je určena výhradně pro učitele.
Tyto dodatečné materiály jsou dostupné po registraci v Learning Part (Moodle) a zaslání požadavku
na e-mailovou adresu s předmětem zprávy "Moodle - ucitel".