Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Audiovizuální obsah
Autor: Ivan Pravda
Modul se zabývá oblastí zpracování a distribuce audiovizuálního obsahu. Definuje řadu základních pojmů, obsahuje popis základních komponent a konceptů. Dále je věnována pozornost problematice správné projekce a vhodné volby projekční techniky. Modul obsahuje v neposlední řadě i řadu praktických návodů a doporučení. Závěr modulu je věnován systémům správy úložišť a jejich obsahu.
Jazyk: česky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list