Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Moderní systémy zabezpečení
Autor: Miguel Soriano
Prekladateľ: Ivan Pravda
Studijní modul definuje a vysvětluje pojmy nutné pro základní orientaci studentů v oblasti
síťové bezpečnosti, a to včetně přehledu bezpečnostních služeb a užívaných bezpečnostních
mechanismů, vymezení typů útočníků v souvislosti s bezpečnostními hrozbami a riziky
a popisu klíčových komponent bezpečnostního systému sítě.
Jazyk: česky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list