Bibliothek

Projekt
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt
allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung
der darin enthaltenen Angaben.
Moderné modulačné metódy
Author(en): Michal Lucki
Übersetzt (von): Renata Rybárová
Vhodná modulácia je nutná na prispôsobenie signálu, aby mohol byť prenášaný optickým vláknom. Dosiahnutie vysokej prenosovej rýchlosti a veľkej informačnej kapacity prenosových systémov je spojené s použitím vhodných modulačných formátov. Každá modulácia sa vykonáva iným spôsobom a je vhodná pre určité typy prenosov. Z toho dôvodu je nutné zoznámiť študentov s princípmi pokročilých modulačných formátov, ktoré sú súčasťou každého procesu optimalizácie moderných vysokorýchlostných optických prenosových sieti.
Sprache: Slowakisch
FREE