Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Moderné modulačné metódy
Autor: Michal Lucki
Prekladateľ: Renata Rybárová
Vhodná modulácia je nutná na prispôsobenie signálu, aby mohol byť prenášaný optickým vláknom. Dosiahnutie vysokej prenosovej rýchlosti a veľkej informačnej kapacity prenosových systémov je spojené s použitím vhodných modulačných formátov. Každá modulácia sa vykonáva iným spôsobom a je vhodná pre určité typy prenosov. Z toho dôvodu je nutné zoznámiť študentov s princípmi pokročilých modulačných formátov, ktoré sú súčasťou každého procesu optimalizácie moderných vysokorýchlostných optických prenosových sieti.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list