Library

Project
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
Siete budúcnosti - SDN a NFV
Author: Pavol Podhradský, Pavol Helebrandt, Tomáš Halagan, Ivan Drozd
Súčasný Internet je stále založený na internetovom protokole, ktorý bol definovaný pred viac ako 40 rokmi pre určitý druh služieb. Počas desaťročí nadobudol Internet obrovské rozmery a nepočítalo sa tiež s novými aplikáciami ako je webové plynulé sťahovanie videa, zdieľanie súborov, ktoré zásadným spôsobom zmenili charakter internetovej prevádzky. Infraštruktúra Internetu sa vyvíjala pri nových technológiách od pevných optických k bezdrôtovým sieťam. Nové aplikácie a služby, technológie, stupeň a variabilita zariadení koncového používateľa si vyžadujú pružné riešenia. Ako najmodernejšie riešenia sa zdajú byť prepojenia programovo a softvérovo definovaných sietí a virtualizácia sieťových služieb. Tento modul sa koncentruje hlavne na tieto nádejné technológie pre Internet budúcnosti ale aj na prehľad sietí budúcej generácie.
Language: Slovak
FREE