Biblioteca

Proyecto
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Kryptografie, kyberkriminalita
Autor: Miguel Soriano
Traducido por: Pavel Bezpalec
Tento modul obsahuje základní informace z oboru kryptografie a kyberkriminality.
Idioma: checo
FREE
Material de aprendizaje
Ejercicio