Biblioteca

Proyecto
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información
aquí difundida.
Systémy pre inteligentné budovy a domácnosti
Autor: Jaroslav Šípal
Traducido por: Renata Rybárová
Tento modul poskytuje úvod do automatizácie v budovách. Popisuje technológie zaisťujúce bezpečnosť budov, dopravné systémy, energetický manažment budov a prípadnú optimalizáciu pracovných podmienok. Ďalej uvádza možnosti senzorov a akčných členov v budovách, jednotlivé riadiace systémy, nadstavbové systémy, zbernice a protokoly.
Idioma: eslovaco
FREE
Material de aprendizaje
Ejercicio