Library

Project
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
Systémy pre inteligentné budovy a domácnosti
Author: Jaroslav Šípal
Translator: Renata Rybárová
Tento modul poskytuje úvod do automatizácie v budovách. Popisuje technológie zaisťujúce bezpečnosť budov, dopravné systémy, energetický manažment budov a prípadnú optimalizáciu pracovných podmienok. Ďalej uvádza možnosti senzorov a akčných členov v budovách, jednotlivé riadiace systémy, nadstavbové systémy, zbernice a protokoly.
Language: Slovak
FREE