Biblioteca

Proyecto
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información
aquí difundida.
Moderné TV štandardy
Autor: Pavol Podhradský, Peter Trúchly
Tento modul poskytuje krátky prehľad koncepcie analógovej a digitálnej televízie. V súčasnosti sú evolučné trendy v oblasti vysielania TV sústredené na novú integráciu vysielacích systémov a infraštruktúr IP IKT. Hlavným úmyslom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť prehľad štandardov pre systémy DVB (vysielanie digitálnej televízie) ako aj štandardov pre systém HbbTV (hybridné širokopásmové televízne vysielanie).
Idioma: eslovaco
FREE
Material de aprendizaje
Ejercicio