Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Informačná a sieťová bezpečnosť
Autor: Miguel Soriano
Překladatel: Miloš Drutarovský
Recenzent: Dušan Levický
Tento modul obsahuje informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti informačnej a sieťovej bezpečnosti.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Pracovní listy