Bibliothek

Projekt
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt
allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung
der darin enthaltenen Angaben.
MMI – multimodálne rozhranie pre interaktívnu komunikáciu a navigáciu
Author(en): Juraj Kačur, Gregor Rozinaj, Renata Rybárová
Multimodálne rozhranie (angl. Multimodal interface - MMI) pozostáva z viacerých tém a modulov, ktoré slúžia pre prirodzenú a intuitívnu komunikáciu so systémom. Všetky dokopy predstavujú funkcionalitu MMI. Základný zoznam modulov, ktoré môžu byť súčasťou multimodálneho rozhrania môžu byť rozpoznanie rečníka, rozpoznanie reči a hlasových povelov, rozpoznanie tvárí, navigácie pomocou gest, navigácia pohybom očí a syntéza reči.
Sprache: Slowakisch
FREE