Knihovna

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora
a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
MMI – multimodálne rozhranie pre interaktívnu komunikáciu a navigáciu
Autor: Juraj Kačur, Gregor Rozinaj, Renata Rybárová
Multimodálne rozhranie (angl. Multimodal interface - MMI) pozostáva z viacerých tém a modulov, ktoré slúžia pre prirodzenú a intuitívnu komunikáciu so systémom. Všetky dokopy predstavujú funkcionalitu MMI. Základný zoznam modulov, ktoré môžu byť súčasťou multimodálneho rozhrania môžu byť rozpoznanie rečníka, rozpoznanie reči a hlasových povelov, rozpoznanie tvárí, navigácie pomocou gest, navigácia pohybom očí a syntéza reči.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pravocný list