Knihovna

TEXT
TEST
Jazyk: česky
Automatizace domácností
Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Ondrej Lábaj
Pod pojmem automatizace domácností rozumíme automatizaci činností souvisejících s domácností, jejím provozem a údržbou. Konkrétně se může jednat například o centrální řízení osvětlení, vytápění, klimatizace, nejrůznějších domácích spotřebičů, jakož i zabezpečovacích zařízení, jako jsou zámky bran a…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Bezdrátové sítě
Jordi Salazar
Tento modul poskytuje aktuální přehled bezdrátových sítí s primárním zaměřením na bezdrátové sítě typu LAN. Popisuje a vysvětluje základy různých typů bezdrátových technologií užívaných u moderních komunikačních systémů se zaměřením na jejich hlavní charakteristiky, problematiku bezpečnosti, výhody…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Cloud computing
Miguel Soriano
Tento modul obsahuje některé důležité informace pro základní orientaci studentů v oblasti cloud computingu. Obsahuje přehled historie této technologie, architekturu, služby a modely nasazení. Dále jsou též diskutovány výhody a nevýhody cloud computingu oproti předchozí architektuře.
TEXT
TEST
Jazyk: česky
Identifikace uživatelů
Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Juraj Kačur,…
Identifikace uživatele, autorizace a autentifikace zabezpečují, že k systému budou mít přístup jen oprávnění uživatelé a akceptují se jen příkazy, které budou autorizované. Identifikace hovořícího má za cíl základní identifikaci možných uživatelů začleněných do databáze systému. Tato funkce může…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Kryptografie, kyberkriminalita
Miguel Soriano
Tento modul obsahuje základní informace z oboru kryptografie a kyberkriminality.
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
LTE (Long Term Evolution)
Pavel Bezpalec
Long Term Evolution (LTE) je dalším krokem ve vývoji mobilních služeb. Technologie LTE, založená na standardech sdružení 3GPP, poskytuje pro přenosové rychlosti až 150 Mbit/s ve směru k uživateli a až 50 Mbit/s ve směru k síti. Pevné bezdrátové připojení a standardy v pevné síti se již blíží nebo…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Moderní datová rozhraní
Ivan Pravda
Nová verze rozhraní USB 3.0, jejíž standardy byly vydány v listopadu 2008, doznala oproti předchozí verzi (2.0) značných vylepšení. Hlavními přednostmi nového rozhraní jsou vysoká rychlost až 5 Gbit/s, rozšířené možnosti řízení spotřeby sběrnice a zpětná kompatibilita s předchozími verzemi. Velmi…
TEXT
TEST
Jazyk: česky
Moderní metody modulace
Michal Lucki
Vhodná modulace je nutná k přizpůsobení signálu tomu, aby mohl být přenášen optickým vláknem. Dosažení vysoké přenosové rychlosti a velké informační kapacity přenosových systémů je spojeno s použitím vhodných modulačních formátů. Každá modulace se provádí jiným způsobem a je vhodná pro určité typy…
TEXT
PL
Jazyk: česky
Moderní systémy zabezpečení
Miguel Soriano
Studijní modul definuje a vysvětluje pojmy nutné pro základní orientaci studentů v oblasti síťové bezpečnosti, a to včetně přehledu bezpečnostních služeb a užívaných bezpečnostních mechanismů, vymezení typů útočníků v souvislosti s bezpečnostními hrozbami a riziky a popisu klíčových komponent…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interfaces) pro interaktivní komunikaci a navigaci
Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Juraj Kačur
Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interface) se skládá z různých částí a modulů, které slouží pro přirozenou a intuitivní komunikaci s vlastním systémem. Všechny dohromady představují funkcionalitu MMI. Do základního souboru modulů, které mohou být součástí multimodálního rozhraní, mohou patřit…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Optické systémy a sítě
Michal Lucki
Tento výukový materiál popisuje optické sítě – optické přístupové sítě, technologií FTTx, aktivní a pasivní optické sítě, optické systémy s vlnovým multiplexováním: DWDM a CWDM. Uvádí základní parametry a pracovní režimy optických sítí, včetně problematiky údržby sítě (OTDR, svařování) a obnovy…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Optické systémy a sítě
Michal Lucki
Tento výukový materiál popisuje optické sítě – optické přístupové sítě, technologií FTTx, aktivní a pasivní optické sítě, optické systémy s vlnovým multiplexováním: DWDM a CWDM. Uvádí základní parametry a pracovní režimy optických sítí, včetně problematiky údržby sítě (OTDR, svařování) a obnovy…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Optoelektronika, fotonika a senzory
Santiago Silvestre
Tento kurz uvádí studenta do problematiky optoelektroniky. V úvodních kapitolách jsou představeny základní pojmy týkající se přenosu optického záření. Fyzikální mechanismy vztahující se k problematice optoelektronických součástek jsou popsány ve čtvrté kapitole. Hlavní optoelektronické prvky jsou…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Optoelektronika, fotonika a senzory
Santiago Silvestre
Tento kurz uvádí studenta do problematiky optoelektroniky. V úvodních kapitolách jsou představeny základní pojmy týkající se přenosu optického záření. Fyzikální mechanismy vztahující se k problematice optoelektronických součástek jsou popsány ve čtvrté kapitole. Hlavní optoelektronické prvky jsou…
TEXT
TEST
Jazyk: česky
Sítě budoucnosti - SDN a NFV
Pavol Podhradský, Ivan Drozd, Pavol Helebrandt,…
Současný Internet je založen na internetovém protokolu, který vznikl před více než 40 lety pro určitý druh služeb. Během desetiletí nabyl Internet obrovské rozměry; nepočítalo se také s novými aplikacemi jako je webové plynulé stahování videa, sdílení souborů, které zásadním způsobem změnily…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Systémy pro inteligentní budovy a domácnosti
Jaroslav Šípal
Tento modul poskytuje úvod do automatizace v budovách. Popisuje technologie zajišťující bezpečnost budov, dopravní systémy, energetický management budov a případnou optimalizaci pracovních podmínek. Dále uvádí možnosti senzorů v budovách, akční členy v budovách, jednotlivé řídicí systémy,…
TEXT
PL
Jazyk: česky
Vysokorychlostní přístup k Internetu
Ivan Pravda
Přípojky VDSL2 a G.fast jsou koncipovány pro poskytování nových služeb prostřednictvím metalických symetrických párů a optických vláken v přístupové telekomunikační síti. Přípojky VDSL2 navazují na starší typy přípojek ADSL a přinášejí koncovému účastníkovi vyšší přenosové rychlosti. Navíc dovolují…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Vysokorychlostní přístup k Internetu
Ivan Pravda
Přípojky VDSL2 a G.fast jsou koncipovány pro poskytování nových služeb prostřednictvím metalických symetrických párů a optických vláken v přístupové telekomunikační síti. Přípojky VDSL2 navazují na starší typy přípojek ADSL a přinášejí koncovému účastníkovi vyšší přenosové rychlosti. Navíc dovolují…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)
Jaroslav Svoboda
Modul popisuje různé způsoby a přístupy využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačních technologií, které realizují přenos prostřednictvím silnoproudých vedení a sítí. Dále popisuje možné uplatnění těchto systémů v rámci inteligentní…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)
Jaroslav Svoboda
Modul popisuje různé způsoby a přístupy využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačních technologií, které realizují přenos prostřednictvím silnoproudých vedení a sítí. Dále popisuje možné uplatnění těchto systémů v rámci inteligentní…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: anglicky
Optical systems and networks
Michal Lucki
This teaching material describes optical networks, such as Optical Access Networks, FTTx technology, Active/Passive Optical Networks, optical systems using Wavelength Division Multiplexing: DWDM, CWDM. It introduces parameters and working regimes of optical networks, including system maintenance…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: německy
Drahtlose Netzwerke
Jordi Salazar
Dieses Modul bietet eine aktuelle Übersicht der drahtlosen Netzwerke im Allgemeinen und der drahtlosen LAN-Netzwerke im Besonderen. Es beschreibt die Grundlagen der verschiedenen drahtlosen Technologien, ihre Hauptcharakteristiken, die Sicherheitsproblematik sowie Vorund Nachteile und Anwendungen.
TEXT
PL
TEST
Jazyk: německy
Kryptographie, Cyberkriminalität
Miguel Soriano
Dieses Modul gibt eine grundlegende Orientierung im Bereich der Kryptographie und Cyberkriminalität. Dieses Modul bietet grundlegende Informationen zu den Themen Kryptographie und Cyberkriminalität. Im ersten Teil des Kurses werden die Möglichkeiten der Kryptographie zur Informationssicherheit…
TEXT
TEST
Jazyk: španělsky
Computación en la nube (Cloud computing)
Miguel Soriano
Este módulo contiene la información necesaria para ofrecer una orientación básica en el campo de la computación en la nube. Incluye una visión general histórica de esta tecnología, de su arquitectura, servicios y modelos de despliegue. Por otra parte, también se presentan los pros y los contras de…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Criptografía, delitos cibernéticos
Miguel Soriano
Este módulo contiene información necesaria para la orientación básica de los estudiantes en el campo de la criptografía y los delitos cibernéticos
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Domótica
Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Ondrej Lábaj
La domótica se centra en la automatización de viviendas, de las tareas del hogar o de la actividad doméstica. La domótica puede incluir un control centralizado de iluminación, calefacción, aire acondicionado, electrodomésticos, dispositivos de seguridad tales como cerraduras de puertas y puertas,…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Redes Inalámbricas
Jordi Salazar
Este módulo proporciona una introducción a las redes inalámbricas en general y a las redes inalámbricas de área local en particular. Describe y explica lo que son las diferentes tecnologías inalámbricas, sus principales características, problemas de seguridad, ventajas, desventajas y usos o…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Sistemas de seguridad modernos
Miguel Soriano
Este módulo contiene información necesaria para que los estudiantes consigan una orientación básica en el ámbito de la seguridad de la red, incluyendo servicios de seguridad, mecanismos de seguridad, tipos de atacantes, amenazas a la seguridad. Además, conseguirá tener una idea básica de los…
TEXT
TEST
Jazyk: španělsky
Sistemas para edificios y casas inteligentes
Jaroslav Šípal
Este módulo ofrece una introducción a la automatización de edificios. En él se describen las tecnologías como los sistemas de seguridad de edificios, sistemas de transporte, sistemas de gestión de la energía y la optimización de las condiciones de trabajo integrado. También se proporciona una…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Automatizácia domácnosti
Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Ondrej Lábaj
Pod pojmom inteligentná domácnosť si môžeme predstaviť automatizáciu domácnosti, domácich prác alebo činnosti v domácnosti. Inteligentná domácnosť zahŕňa centralizované ovládanie osvetlenia, kúrenia, klimatizácie, domácich spotrebičov (chladničky, práčky,...), bezpečnostných zámkov brán a dverí,…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Bezdrôtové siete
Jordi Salazar
Tento modul predstavuje všeobecný úvod do problematiky bezdrôtových sietí a podrobnejšie lokálnych prístupových sietí LAN. Sú v ňom opísané a vysvetlené rôzne existujúce bezdrôtové technológie, ich základné vlastnosti, otázky bezpečnosti, výhody, nevýhody a použitie alebo aplikácie.
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Cloud computing
Miguel Soriano
Tento modul obsahuje dôležité informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti cloud computingu. Obsahuje prehľad histórie tejto technológie, architektúru, služby a modely nasadenia. Sú tiež diskutované výhody a nevýhody cloud computingu verzus predchádzajúce schémy alebo architektúry.
TEXT
TEST
Jazyk: slovensky
Identifikácia používateľa
Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Juraj Kačur,…
Identifikácia používateľa, autorizácia a autentifikácia zabezpečujú, že k systému budú mať prístup iba oprávnení používatelia a akceptujú sa iba príkazy, ktoré budú autorizované. Identifikácia hovoriaceho má za cieľ základnú identifikáciu možných používateľov začlenených do databázy systému. Táto…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Internet vecí
Jordi Salazar, Santiago Silvestre
Jedná sa o úvodný kurz do oblasti Internetu vecí (IoT, Internet of things). V prvých kapitolách sú načrtnuté základné informácie o IoT. Neskôr sa kurz venuje internetovému protokolu verzie 6 (IPv6), ktorý je najpoužívanejší v prostredí IoT a ďalej kurz charakterizuje hlavné aplikácie, súčasný stav…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Kryptografia, kyberkriminalita
Miguel Soriano
Tento modul poskytuje informácie o kryptografii a kyberkriminalite v ich základnom kontexte, pričom je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť kurzu je navrhnutá tak, aby oboznámila študentov s fundamentálnymi možnosťami kryptografie, ktoré ponúka na zaistenie informačnej bezpečnosti. Z toho dôvodu sú…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
LTE (Long Term Evolution – Dlhodobá evolúcia)
Pavel Bezpalec
LTE je ďalším krokom vo vývoji mobilných služieb. Technológia LTE, založená na štandardoch združenia 3GPP, poskytuje prenosové rýchlosti až 150 Mbit/s v smere k používateľovi a až 50 Mbit/s v smere do siete. Pevné bezdrôtové pripojenie a štandardy v pevnej sieti sa už približujú alebo dosahujú…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
MMI – multimodálne rozhranie pre interaktívnu komunikáciu a navigáciu
Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Juraj Kačur
Multimodálne rozhranie (angl. Multimodal interface - MMI) pozostáva z viacerých tém a modulov, ktoré slúžia pre prirodzenú a intuitívnu komunikáciu so systémom. Všetky dokopy predstavujú funkcionalitu MMI. Základný zoznam modulov, ktoré môžu byť súčasťou multimodálneho rozhrania môžu byť…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Moderné bezpečnostné systémy
Miguel Soriano
Modul obsahuje dôležité informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti sieťovej bezpečnosti, pričom obsahuje poznatky o službách a mechanizmoch bezpečnosti, typoch útočníkov, bezpečnostných hrozbách a tiež popis zložiek sieťového bezpečnostného systému.
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Moderné dátové rozhrania
Ivan Pravda
Nová verzia rozhrania USB 3.0, ktorého štandardy boli vydané v novembri 2008, priniesla oproti predchádzajúcej verzii (2.0) množstvo vylepšení. Hlavnými prednosťami nového rozhrania sú vysoká rýchlosť, až 5 Gbit/s, rozšírené možnosti riadenia spotreby zbernice a spätná kompatibilita s…
TEXT
TEST
Jazyk: slovensky
Moderné modulačné metódy
Michal Lucki
Vhodná modulácia je nutná na prispôsobenie signálu, aby mohol byť prenášaný optickým vláknom. Dosiahnutie vysokej prenosovej rýchlosti a veľkej informačnej kapacity prenosových systémov je spojené s použitím vhodných modulačných formátov. Každá modulácia sa vykonáva iným spôsobom a je vhodná pre…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Moderné TV štandardy
Pavol Podhradský, Peter Trúchly
Tento modul poskytuje krátky prehľad koncepcie analógovej a digitálnej televízie. V súčasnosti sú evolučné trendy v oblasti vysielania TV sústredené na novú integráciu vysielacích systémov a infraštruktúr IP IKT. Hlavným úmyslom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť prehľad štandardov pre systémy…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Nová generácia multimediálnych služieb/aplikácií
Peter Trúchly, Juraj Londák, Sebastian Schumann
Dopyt koncových používateľov po nových a atraktívnejších službách a aplikáciách neustále narastá. Multimediálne služby založené na integrácii audiovizuálneho obsahu sú základom mnohých moderných služieb. Miera spokojnosti zákazníka so službou (QoE) je významným faktorom udržateľnosti služby. Tento…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Optické systémy a siete
Michal Lucki
Tento výučbový materiál popisuje optické siete – optické prístupové siete, technológie FTTx, aktívne a pasívne optické siete, optické systémy s vlnovým multiplexovaním - DWDM a CWDM. Uvádza základné parametre a pracovné režimy optických sietí, vrátane problematiky údržby siete (OTDR, zváranie) a…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Optoelektronika, fotonika a senzory
Santiago Silvestre
Tento kurz uvádza študenta do problematiky optoelektroniky. V úvodných kapitolách sú uvedené základné pojmy týkajúce sa prenosu optického žiarenia. Fyzikálne mechanizmy súvisiace s optoelektronickým prvkami sú popísané vo štvrtej kapitole. Hlavné optoelektronické prvky sú uvedené v piatej kapitole.…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Siete budúcnosti - SDN a NFV
Pavol Podhradský, Ivan Drozd, Pavol Helebrandt,…
Súčasný Internet je stále založený na internetovom protokole, ktorý bol definovaný pred viac ako 40 rokmi pre určitý druh služieb. Počas desaťročí nadobudol Internet obrovské rozmery a nepočítalo sa tiež s novými aplikáciami ako je webové plynulé sťahovanie videa, zdieľanie súborov, ktoré zásadným…
TEXT
TEST
Jazyk: slovensky
Systémy pre inteligentné budovy a domácnosti
Jaroslav Šípal
Tento modul poskytuje úvod do automatizácie v budovách. Popisuje technológie zaisťujúce bezpečnosť budov, dopravné systémy, energetický manažment budov a prípadnú optimalizáciu pracovných podmienok. Ďalej uvádza možnosti senzorov a akčných členov v budovách, jednotlivé riadiace systémy, nadstavbové…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Vysokorýchlostný prístup do Internetu
Ivan Pravda
Prípojky VDSL2 a G.fast sú koncipované na poskytovanie nových služieb prostredníctvom metalických symetrických párov a optických vlákien v prístupovej telekomunikačnej sieti. Prípojky VDSL2 nadväzujú na staršie typy prípojok ADSL a prinášajú koncovému účastníkovi vyššie prenosové rýchlosti. Naviac…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Využívanie silnoprúdových vedení na prenos správ (PLC, BPL)
Jaroslav Svoboda
Modul popisuje rôzne spôsoby a prístupy využívania silnoprúdových vedení a sietí na prenos správ. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačných technológií, ktoré realizujú prenos prostredníctvom silnoprúdových vedení a sietí. Ďalej popisuje možné uplatnenie týchto systémov v rámci energetickej…